Ngày 13/3, đại diện truyền thông của doanh nhân Thủy Tiên – mẹ của Tiên Nguyễn đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến quá trình ở Châu u của Tiên Nguyễn và em trai Hiếu Nguyễn. Dậy thì khiến cơ thể trẻ trai có sự phát triển chiều cao tăng vọt, trung…